I sitt jultal 2008 sa Påven Benedictus XVI: Det är nödvändigt med en ekologi
för människan, förstådd på rätt sätt.
För att förklara på vilket sätt det ska förstås sa han att människan måste vara mänsklig som man och kvinna. Han fortsätter ungefär så här: “Sådant som ofta uttrycks med termen genus leder till den definitiva
frigörelsen av människan från det skapade och skaparen.”
Enligt påven är det katolska kyrkans ansvar att skydda skaparens skapelse
från denna frigörelse, bland annat genom att kämpa för att äktenskapet
ska vara reserverat för kvinna och man.
Allt låter häftigare på italienska men tyvärr accepterar inte den här bloggsidan utländska citat (konstigt). Den som vill läsa hela talet på italienska kan gå in här.