Blog Image

Ulrika Lorentzis blogg

Om den här bloggen

Tankar och åsikter, just nu mest loggbok för reaktioner på boken Något bara kvinnor kan. Normer, biologi och graviditet.

SvD:s ledarblogg om Något bara kvinnor kan

DEBATT Posted on 27 Nov, 2008 14:04:52

Sanna Rayman skriver en kommentar till min bok Något bara kvinnor kan på Svenska dagbladets ledarblogg – Något både män och kvinnor kan:
“Någonstans i boken, jag kan dessvärre inte
precisera mer än så just nu då den ligger hemma på nattduksbordet,
beskrivs olika pappakurser som genomförs på mödravårdscentraler. Det
berättas att när kursledarna frågar papporna om de vet hur lång
föräldraledighet de har så svarar de oftast 60 dagar.

Poängen med historien är förstås att svaret är “fel”. Papporna har inte 60 dagar. De måste ta ut 60 dagar, men kan ta ut mycket mer om de och mamman vill.

Jag vet inte hur
mycket värderingar man ska läsa in i det där svaret papporna ger. Det
är fullt möjligt att de bara missuppfattar frågan och antar att den
syftar på de 60 dagar som är icke-förhandlingsbara. I alla händelser är
det trevligt att höra att det kommit nya uppgifter
från Försäkringskassan som visar att pappaledigheterna blir allt
längre. Det tyder på att fler och fler föräldrar aktivt för
diskussionen om fördelningen hemma vid köksbordet.”

Det ironiska här är att de uppgifter från Försäkringskassan som hon hänvisar till framför allt handlar om hur den minskade möjligheten att överlåta dagar “pappamånaderna” påverkat pappors uttag. “Efter införandet av den första och andra s.k. pappamånaden (1995 och 2002) syns en rad effekter
uttagsmönstren när det gäller mäns uttag av föräldrapenning. Fler barn
har fått en pappa som börjat använda föräldrapenning, papporna använder
fler dagar per person än tidigare och en större andel barn har fått en
pappa som är hemma längre perioder redan innan barnen fyllt två år.”

Statistik om föräldraförsäkringen är svårjobbad eftersom försäkringen är extremt flexibel och kan tas ut under åtta år. Det är svårt att snabbt se vad olika åtgärder leder till för förändring. Förra året ut­betala­des 20,8 procent av för­äldrapennings­dag­arna till männen och 79,2 procent till kvinnorna. Den siffran har stått rätt stilla de senaste åren. Det Försäkringskassan vill visa är att de män som fått barn efter 2002 har tagit ut fler dagar – alltså att den andra pappamånaden hade effekt. Redan efter två år har de tagit ut i genomsnitt 53 dagar. Det är nästan lika många dagar som pappor till barn födda 1999 tog ut på 8 år (58 dagar).

Så vad kan vi lära oss av det? Snarast att staten kan rigga ett system som hjälper föräldrarna att göra det val som är bäst både för dem själva, långsiktigt ekonomiskt och känslomässigt, och för samhället. Hellre än att kräva att alla föräldrar ska ha lika mycket kunskap som en disputerad kvantitativ sociolog och en redaktör för en feministisk tidskrift kan ha om konsekvenserna av en skevt fördelad föräldraförsäkring.Kondomkontrollanter och klamydia

DEBATT Posted on 10 Jul, 2008 09:05:03

Dagens Nyheters debattsida inledde denna sommar med en av sina, som vanligt, fantasifullt skruvade rubriker: “Ökad kondomanvändning inget skydd mot sexsmitta”

Även i Läkartidningen skriver en docent och en smittskyddsläkare om behovet av ändrat beteende med senare sexdebut och färre sexualpartners.

Klamydia ökar och 2008 finns ingen samordnad nationell sommarkampanj för säkrare sex och ökad kondomanvändning. Några lokala initiativ finns dock, som kondomkontrollanterna i Göteborg.

DN publicerade förstås inte Socialstyrelsens replik men den lades i alla fall ut på verkets hemsida.

Sådan här saklig myndighetsprosa behövs i klamydiadebatten:

“Risken att träffa på någon som bär på en sexuellt överförbar smitta är självklart större om man har fler sexualpartners än om man lever i en stabil parrelation och inte har sex med någon utanför denna. Om man inte lever i en sådan parrelation, men heller inte avstår från sex, är det viktigt att använda kondom. Om man ofta byter sexpartner finns det än starkare skäl att fundera över hur man kan undvika att utsätta sig själv och andra för onödiga risker.

Artikelförfattarna hänvisar till en översikt som indikerar att användning av kondom i parförhållanden där en part har hiv, ger ett skydd mot smitta på 80 procent. I översikten framgår att de studier den bygger på, inte tagit hänsyn till om kondomen använts på rätt sätt. Kondomer kan gå sönder, glida av, bli gamla och torra och används ofta inte under hela samlaget. I några länder är det svårt att hitta kondomer av god kvalitet. Då dessa faktorer också finns med i underlaget till översikten måste 80 procents effektivitet anses vara ett gott resultat.

En kondom som används på rätt sätt ger ett gott skydd mot smitta. En kondomanvändning med 80 procent effekt på smittan, skulle med största sannolikhet stoppa den pågående svenska klamydiaepidemin.”

Rätt tänkt med var finns resurserna för att sprida kunskapen?