Svenska livsmedelsarbetarförbundets tidning mål & medel har en intervju med mig i februarinumret.