Satte mig äntligen för att faktiskt läsa Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan och möter en inledning som nästan skulle kunna handla om dagens debatt där Myrdalarna förklarar varför befolkningsfrågan upprör sinnena:

“Den snuddar nämligen vid några områden av samhällsmoralen, som sedan gammalt legat i centrum för religionslärares och moralisters intresse: förhållandet mellan könen, äktenskapet, fortplantningen och familjen.”

De politiska förslagen har växlat men nog kunde detta vara en beskrivning av kritiken mot könsneutrala äktenskap, homoadoptioner och lesbiska och ensamståendes rätt att inseminera?